شبکه خبری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بازدید مشاور مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از عملیات اجرایی پوشش پلی یوریا حوضچه دهش ایستگاه پمپاژ زهکش سلامات

بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره‌برداری ازشبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، از عملیات اجرای پوشش پلی یوریا جهت مقاوم سازی، عایق بندی و بهسازی حوضچه دهش ایستگاه پمپاژ زهکش سلامات خبر داد.

ادامه مطلب »

بازديد مديريت بهره برداری  شبكه های آبیاری و زهكشی سازمان آب و برق خوزستان از پروژه بهسازی پمپ كانال گتوند

چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ بهرام جعفری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ با همراهی یعقوب عرب مديريت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب وبرق خوزستان، از پروژه بهسازی پمپ کانال گتوند بازديد و در جريان آخرين وضعيت اين پروژه قرار گرفتند.

ادامه مطلب »

جلسه برنامه ريزي و هماهنگی کشت تابستانه با حضور مدیران عامل شرکت های تعاونی شبکه آبیاری میان آب شوشتر برگزار گردید

جلسه برنامه ريزي، هماهنگی و تصميم گيري  جهت کشت تابستانه ۱۴۰۱ با حضور معاونت های بهره برداری و مشارکت مردمی و مدیرامور مشترکین شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ و مدیران عامل شرکت های تعاونی شبکه آبیاری میان آب شوشتر در محل سالن جلسات شرکت بهره برداری از شبکه

ادامه مطلب »

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت نوبت بندی و تامین آب اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری میان آب  و شعیبیه شهرستان شوشتر طبق الگوی کشت مصوب  برگزار شد

پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ جلسه ای با محوریت تنش منابع آبی، بررسی کشت تابستانه، برنامه ریزی، هماهنگی جهت نوبت بندی و تامین آب شبکه های آبیاری میانآب و شعیبیه شوشتر باحضور عبداله داودی معاونت بهره برداری شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، فرماندار، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، مدیر امور آب

ادامه مطلب »

عناوین خبری