پایان عملیات رگلاژ و علف چینی کانال های آبیاری شبکه آبیاری شمال شرق اهواز

 

بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات تسطیح رگلاژ و علف چینی کانال های آبیاری شبکه شمال شرق اهواز طی دو ماه توسط دو دستگاه گریدر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ، بهرام جعفری ضمن اعلام این خبر افزود: این عملیات با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و برنامه ریزی معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، در کلیه کانال های آبیاری تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز با کیفیت مطلوب انجام پذیرفت.

وی افزود: این عملیات به منظور نگهداری، افزایش طول عمر و بهره برداری بهینه از تأسیسات شبکه های آبیاری، بهبود عملیات توزیع آب و رضایت مشترکین بصورت برنامه ریزی شده در کلیه شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت صورت می پذیرد.

شایان ذکر است طول کانال های شبکه آبیاری شمال شرق اهواز  ۱۶۵ کیلومتر بوده که با حجمی بالغ بر ۳۵۰ هزار متر مربع بصورت کامل تسطیح ، رگلاژ و علف چینی انجام گردیده است.