ملاقات عمومی با مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ

 

ملاقات عمومی جمعی از کشاورزان و کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ  با بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در محل دفتر وی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ،

در این دیدار رو در رو، مراجعین اعم از کشاورزان و کارکنان شرکت،  به بیان مشکلات خود با بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ پرداختند .

بهرام جعفری ضمن تأکید بر لزوم رسیدگی بیشتر مشکلات کشاورزان و کارکنان، دستورات لازم جهت بررسی و رفع مشکل مراجعین محترم تا حصول نتیجه را صادر نمود.

گفتنی است ملاقات عمومی با مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ به صورت هفتگی در روزهای سه شنبه با حفظ دستورالعمل های بهداشتی انجام می پذیرد.