بازدید مشترک مدیرعامل شرکت بهره‌ برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ به همراه مدیران تعمیرات و دفتر فنی معاونت شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان

 

چهارشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ با حضور مدیرعامل ، معاونت نگهداری و تعمیرات شرکت و تعدادی از همکاران وی در شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ و مدیران دفتر فنی و تعمیرات سازمان آب‌ و برق خوزستان بازدید مشترکی از نحوه عملیات اصلاح سازه آبگیر ورودی حوضچه های مکش الکتروپمپ های ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری شمال شرق اهواز صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ؛

بهرام جعفری مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ هدف از این بازدید را  اهمیت اصلاح سازه آبگیر به منظور تأمین آب پایدار در زمان کاهش تراز آب رودخانه کارون در مقطع ایستگاه پمپاژ ویس عنوان نمود و افزود: در این بازدید میدانی موارد فنی  پروژه به دقت بررسی و مورد بحث  و تبادل نظر توسط حاضرین قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به ضرورت تامین آب اراضی کشتهای دایم ، عملیات مذکور به قید فوریت پیگیری و اجرا شود.

در ادامه بازدید میدانی از شبکه آبیاری شمالشرق اهواز ، از عملیات تعریض و رفع مخاطرات پل ورودی روستای بیت ملوح (احداثی بر روی زهکش AD4) بازدید به عمل آمد.