جلسه هماهنگی بررسی کشت تابستانه،برنامه ریزی و هماهنگی جهت کنترل کشت در شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری کارون بزرگ

امروز مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ جلسه ای معاونین و مدیران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ با محوریت بررسی کشت تابستانه، برنامه ریزی، هماهنگی جهت کنترل کشت در شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.


◀️ به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ؛ در آغاز این جلسه بهرام جعفری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری ازشبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، ضمن تشریح مجدد مشکلات موجود در شرایط خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی و ممنوعیت کشت های پر مصرف مانند شلتوک، بر لزوم برنامه ریزی جهت نوبت بندی آب و کنترل هرچه بیشتر کشت در فصل تابستان ۱۴۰۱ تاکید کرد.
در ادامه جلسه سایر حاضرین در جلسه ضمن تشریح عملکرد خود در خصوص اقناع سازی کشاورزان و سایر مسئولین مناطق از شرایط خشکسالی
به ارائه مشکلات خود در این بحران پرداخته و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد.