اقدامات پیشگیرانه حراست و حریم بانی جهت ممانعت از کشت و برداشت غیر مجاز آب

علیرضا بهاروند مدیر حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اقدامات پیشگیرانه امور حراست و نگهبانی تحت سرپرستی خود از برداشت آب و کشتهای غیرمجاز همچون شلتوک در فصل تابستانه ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ ،

بهاروند ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت خشکسالی و ضرورت مدیریت منابع آبی محدود، امور حراست و حریم بانی این شرکت  از ابتدای کشت تابستانه سال جاری تاکنون با همه توان و امکانات، همپای سایر قسمتهای ذی ربط در حال انجام اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از برداشت غیر مجاز، کشت غیر مجاز و رعایت الگوی کشت مصوب شورای کشاورزی استان خوزستان در شبکه های تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ می‌باشد.

وی ضمن  اشاره به تشکیل جلسات با کشاورزان ، بزرگان و معتمدین محلی، نمایندگان کشاورزان ، تعاونی‌های آب‌بران و مسوولین محلی و …….. جهت اقناع سازی از موضوع کاهش منابع آبی و رعایت مصوبات شورای کشاورزی استان، به آمار کمی از فعالیت های واحد تحت سرپرستی خود در همین زمینه از ابتدای کشت تابستانه تاکنون نیز اشاره کرد و افزود: طی این مدت علاوه بر گشت‌های شبانه روزی مستمر در سطح شبکه های تابعه بمنظور شناسایی و پیشگیری و برخورد با متخلفان ، تعداد ۳۰۰ فقره اخطاریه کتبی بین کشاورزان توزیع گردیده ، همچنین پس از پیگیری و انجام تعامل لازم با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ، ۶۵مورد برخورد قانونی با متخلفان دارای کشت غیر مجاز شلتوک،۳۸ مورد جمع آوری پمپ و سیفون و ۳۰ مورد کمک به همکاران بهره برداری و تعمیرات شرکت جهت انجام تنظیمات چک‌ها و دریچه ها و پلمپ دریچه های دارای کشت غیر مجاز شلتوک و  بکارگیری نگهبان بر روی دریچه ها و چکهای مهم در مناطق گتوند و میاناب بمنظور جلوگیری از دستکاری تاسیسات آبرسانی توسط متخلفان انجام گردید.

گفتنی است؛ امور حراست و حریم بانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ همدوش سایر قسمتهای مرتبط در این شرکت از جمله بهره برداری، بصورت شبانه روزی در سطح مناطق حضور داشته و در راستای کنترل و مدیریت توزیع آب و خدمات رسانی به کشاورزان دارای کشت مصوب، از ارایه هیچ کمکی دریغ نخواهند نمود .

 اقدامات پیشگیرانه حراست و حریم بانی جهت ممانعت از کشت و برداشت غیر مجاز آب