جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت نوبت بندی و تامین آب اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری میان آب  و شعیبیه شهرستان شوشتر طبق الگوی کشت مصوب  برگزار شد

پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۹ جلسه ای با محوریت تنش منابع آبی، بررسی کشت تابستانه، برنامه ریزی، هماهنگی جهت نوبت بندی و تامین آب شبکه های آبیاری میانآب و شعیبیه شوشتر باحضور عبداله داودی معاونت بهره برداری شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، فرماندار، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، مدیر امور آب منطقه شمال  و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر ،بخشداران میان آب و شعیبیه ، دهیاران و شوراهای روستایی میانآب و شعیبیه ، در سالن محل برگزاری جلسات فرمانداری شهرستان شوشتر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ؛ در آغاز این جلسه فرماندار شهرستان شوشتر، ضمن تشریح شرایط خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی و ممنوعیت کشت های پر مصرف مانند شلتوک، بر لزوم تامین و برنامه ریزی جهت نوبت بندی آب در فصل تابستان ۱۴۰۱ شبکه  های آبیاری میانآب و شعیبیه شوشتر تاکید کرد.

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جهت تامین آب کشت های تابستانه با کشاورزان شرکت تعاونی روستای عرب اسد شبکه آبیاری میان آب